Informatie m.b.t. het recht om te annulerenVoor licentienummers en programma-CD´s

U mag alle programma´s gratis en vrijblijvend 30 dagen uitproberen.

Wij vragen wel om uw begrip dat wij een licentienummer op grond van de aard en een programma-CD die speciaal volgens klantwens werd samengesteld, niet kunnen terugnemen of omruilen.

Het naderhand annuleren van de bestelling is daarom niet mogelijk.

Magneetkaartlezers, magneetkaarten en barcodescanners

Bestellingen van magneetkaartlezers en magneetkaarten kunt u binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, in tekstvorm (bijv. brief, fax, e-mail) of - wanneer het product u voor afloop van de termijn ter beschikking werd gesteld - terugsturen en hiermee uw bestelling annuleren. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, maar niet voor de ontvangst van het product bij de ontvanger (bij herhaaldelijke levering van soortgelijke producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voordat wij aan onze informatieverplichting hebben voldaan volgens Artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1, 2 EGBGB en onze verplichtingen volgens § 312e lid 1, zin 1 BGB in combinatie met Artikel 246 § 3 EGBGB hebben voldaan. Om de annuleringstermijn aan te houden is het voldoende om de annulering of het product tijdig te versturen.

Stuur de annulering naar:

Softwarenetz

Sven Brinkmann

Kirchplatz 1b

61137 Schöneck

Duitsland

E-Mail: support@softwarenetz.nl

Fax: +49 (0)6187 47699-40

Consequenties van annuleren:

Bij een geldige annulering moeten de door beide partijen reeds ontvangen prestaties worden teruggestuurd en eventueel ontstane voordelen (bijv. rente) worden overgedragen. Indien u ons de ontvangen prestatie niet, niet geheel of slechts in verslechterde staat teruggeeft, moet u ons in zoverre schadeloos stellen. Bij het ter beschikking stellen van producten geldt dat niet, wanneer de verslechtering van het product uitsluitend door het testen - zoals u dat in een winkel had kunnen doen - wordt veroorzaakt. Voor een verslechtering die is ontstaan door de correcte ingebruikneming van het product, hoeft u geen schadevergoeding te verlenen.

Artikelen die als pakket verstuurd kunnen worden, kunnen voor ons risico worden teruggestuurd. U dient de kosten voor het terugsturen te dragen wanneer de geleverde producten overeenkomen met de bestelde producten en wanneer de prijs van de terug te sturen producten niet boven 40 Euro ligt of wanneer u bij een hogere prijs van het product op het tijdstip van annuleren nog niet heeft betaald of een contractueel overeengekomen termijn heeft betaald. Anders is het terugsturen voor u gratis. Artikelen die niet als pakket verstuurd kunnen worden, worden bij u opgehaald. Aan de verplichting tot teruggave van betalingen moet binnen 30 dagen worden voldaan. Deze termijn begint voor u met het versturen van uw annuleringsverklaring of van het product, voor ons met de ontvangst daarvan.