Gebruiksvoorwarden voor onze softwareproducten

De gebruiker accepteert deze gebruikswaarden en onze algemene voorwaarden bij de eerste installatie, c.q. bij heteerste gebruik van de software onherroepelijk.

U kunt al onze programma's GRATIS en ZONDER VOORWAARDEN gedurende 30 dagengebruiken.

Gedurende of na afloop van de testperiode kunt u een licentie kopen of de software gewoon weer deïnstalleren.Er bestaat GEEN koopplicht.

Uw ingevoerde gegevens in het programma gaan ook na afloop van de testperiode nietverloren, hetzij u deïnstalleert het programma.

De software mag niet aan derden gegeven of verkocht worden, tenzij met schriftelijke toestemming van de eigenaar van het copyright.

Een licentie geeft u het recht het softwareprogramma voor onbepaalde tijd op een computer te gebruiken.

Een gelicenseerde programmaversie mag slechts op één computer gebruikt worden, tenzij in een aanvullend licentiecontract een ander gebruiksrecht is overeengekomen.

De gebruiker gaat ermee accoord dat het programma na 30 dagen testperiode afloopt, tenzij hij een licentienummer koopt waarmee het programmaduurzaam gebruikt kan worden.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een backup van zijn gegevens.

Het bedrijf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade en vervolgschade die voortkomen uit het verlies van gegevens of het niet juist gebruiken/bedienen van de software.

Het is verboden de software te veranderen, terug te ontwikkelen, verder te ontwikkelen of te vertalen.

Deïnstallatie van de software

Om de software geheel te deïntalleren opent u het configuratiescherm en vervolgens selecteert u 'programma's deïnstalleren'.

Selecteer het gewenste programma in de programmalijst en klik op de knop 'deïnstalleren'.

Het programma wordt dan compleet van uw computer gedeïnstalleerd.

Attentie! Bij de deïnstallatie wordt de software inclusief al u ingevoerde gegevens van uw computer verwijderd!

ContaCt

Heeft u vragen over de software, de installatie of de deïnstallatie kunt u ons telefonisch of per email contacteren

Onze contactgegevens vindt u hier...